Tiến độ thi công The K Park 15/9 qua flycam

Tiến độ thi công The K Park 15/9

Cập nhật tòa K1: Tầng 7

Cập nhật tòa K2: Tầng 5

Cập nhật tòa K3: Tầng 3


Bài đăng xem nhiều