Hệ thống kỹ thuật The K-Park

Hệ thống kỹ thuật điện The K-Park

Nguồn điện cấp cho công trình lấy từ tuyến cao thế 22kV lộ 2 và lộ 4 của trạm biến áp Ba La tới 9 trạm biến áp cấp điện cho các lô đất. Từ trạm biến áp cấp điện đến các tủ hạ thế bố trí máy phát điện dự phòng để cấp cho các phụ tải cần thiết khi mất điện.


Hệ thống chống sét The K-Park

Hệ thống chống sét các công trình cao tầng sử dụng hệ thống thu phát xạ sớm, sử dụng giải pháp kim thu sét thông thường cho các khối nhà thấp tầng.

Nguồn nước The K-Park


Nguồn nước cấp cho công trình được lấy từ hệ thống cấp nước từ KĐT Văn Phú dẫn vào bể ngầm mỗi công trình
Sử dụng bơm biến tần bơm đến các vùng cấp nước tới các vùng cấp nước, tới các khu vực tiêu thụ nước cho khối nhà cao tầng The K-Park , từ bể mái phân phối đến các vùng sử dụng nước khu vực thấp tầng. 

Bài đăng xem nhiều