Chung cư The K-Park cao bao nhiêu tầng?

Chung cư The K-Park cao bao nhiêu tầng?
Dự án chung cư The K-Park gồm 3 tòa:
Toà A: 27 tầng - căn hộ từ T2->26
Toà B: 25 tầng - căn hộ từ T2->24 
Toà C: 23 tầng - căn hộ từ T2->22 
Tổng số: 966 căn hộ!Khu dự án chung cư The K-Park gồm 3 tòa bên phải do chủ đầu tư Ceninvest đầu tư và xây dựng.

Bài đăng xem nhiều